Home

Företagsekonomi III Finansiering kurspaket

Kurspaketet Företagsekonomi III Finansiering utvecklar din förmåga till självständig problemanalys inom det företagsekonomiska området Finansiering. Du får genomföra en större undersökning och tillämpa dina teoretiska kunskaper inom detta område. För dig som är antagen VT202 Företagsekonomi III Finansiering utvecklar din förmåga till självständig problemanalys inom det företagsekonomiska området Finansiering. Du får genomföra en större undersökning och tillämpa dina teoretiska kunskaper inom detta område. Kursen består av Introduction to Financial Derivatives 7,5 hp, Empirical Finance 7,5 hp och Examensarbete 15 hp. Har du inte läst företagsekonomi på Stockholms universitet innan höstterminen 2016 gäller nya examenskrav, se: http://www.sbs.su.

 1. en 2016 gäller nya examenskrav, se: http://www.sbs.su.se.
 2. Företagsekonomi iii finansiering, kurspaket. Stockholms universitet; Sök i planarkiv; Sök i planarkiv; Kurs, Grundnivå, Företagsekonomi, Företagsekonomiska institutionen. Kursplaner; Litteraturlisto
 3. Kurspaket i Finansiering, 30 hp allt du behöver veta om Kurspaketet i finansiering kandidatkurs och uppsats, 30 hp. Kurspaketet i finansiering består av följande två kurser: FEKH80 Kandidatkurs i finansiering 15 hp . Är du intresserad av att förstå hur man bäst planerar och styr ett företag finansiellt i en föränderlig omvärld? Vill du lära dig mer om finanschefens syn på.
 4. Sektionens forskning omfattar alla områden av finansiering, med särskilt fokus på riskhantering och derivat, finansmarknadernas mikrostruktur, samt bolagsstyrning. Sektionens anställda undervisar huvudsakligen på Kandidatprogrammet i Företagsekonomi (med möjlig specialisering mot finansiering) och det högt efterfrågade masterprogrammet M.Sc. in Banking and Finance. Publikationer i.
 5. Pluggar du FE9063 Företagsekonomi III Marknadsföring kurspaket på Stockholms Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kurse

Kurspaketet, termin 5 inom Kandidatprogram i företagsekonomi, är en fördjupning inom delämnet Finansiering. OBS: Kurspaketet innehåller INTE examensarbete. Kurspaketet består av fyra delkurser:- Financial Reporting (Finansiell rapportering) 7,5 hp- Corporate Finance (Företagsfinansiering) 7,5 hp-.. allt du behöver veta om kurspaketet i Företagsekonomi (fortsättningskurs) 31-60 hp I denna fortsättningskurs i företagsekonomi, 31-60 hp, får du en bred överblick över det företagsekonomiska ämnet samtidigt som kursen ger dig fördjupade kunskaper inom organisering, marknadsföring, finansiell planering och ekonomisk analys, redovisning och finansiell analys samt metod Pluggar du FE9062 Företagsekonomi III Management kurspaket på Stockholms Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kurse Finansiering, kurspaket 30 hp. Fördjupning inom inriktning finansiering och innehåller kurserna Financial Reporting, Corporate Finance, Real Estate Finance and Investments, och International Finance Behörighetskrav: 45 hp från företagsekonomi I och II inklusive 7,5 hp finansiering. Läs mer om kurspaketet. Redovisning, kurspaket 30 h Företagsekonomi III Management utvecklar din förmåga till självständig problemanalys inom det företagsekonomiska området management. Du får genomföra en större undersökning och tillämpa dina teoretiska kunskaper inom detta område.Kursen består av Frontiers of Management research 7,5 hp, Research Methods in Business and Organisation Studies 7,5 hp och Examensarbete 15 hp.Har du inte läst företagsekonomi på Stockholms universitet innan höstterminen 2016 gäller nya.

Företagsekonomi III Marknadsföring, kurspaket. Företagsekonomi III Marknadsföring utvecklar din förmåga till självständig problemanalys inom det företagsekonomiska området marknadsföring. Du får genomföra en större undersökning och tillämpa dina teoretiska kunskaper inom detta område.Kursen består av Frontiers in Marketing. Företagsekonomi III Revision kurspaket; Lägg till i Mina kurser. Dokument (6)Grupp; Studenter . föreläsningsanteckningar. Datum Betyg. År. Koncernredovisning och revision. Inga Sidor: 20 År: 2020/2021. 20 sidor. 2020/2021 Inga. KORE- HT 2020 - föreläsningsanteckningar Koncernredovisning . Inga Sidor: 14 År: 2020/2021. 14 sidor . 2020/2021 Inga. Gamla tentor. Datum Betyg. År. Tenta 19. Företagsekonomi III, Management, kurspaket 30 hp: Frontiers of Mgt research 7,5 hp Research Methods 7,5 hp Examensarbete 15 hp Företagsekonomi III, Finansiering, kurspaket 30 hp: Intr. to Fin. Derivatives, 7,5 hp Empirical Finance, 7,5 hp Examensarbete 15 hp Kandidatprogram i företagsekonomi 180 hp www.sbs.su.s Företagsekonomi III Finansiering, kurspaket Business Administration III Finance, Course Module 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: FE9065 Gäller från: HT 2016 Fastställd: 2015-02-02 Ändrad: 2016-02-03 Institution Företagsekonomiska institutionen Huvudområde: Företagsekonomi Företagsekonomi III Finansiering, kurspaket 30 högskolepoäng, Stockholms universitet, Studieort: Stockhol

Företagsekonomi III Finansiering, kurspaket, 30 hp - s

Kurspaket i Finansiering, 30 hp allt du behöver veta om Kurspaketet i finansiering kandidatkurs och uppsats, 30 h På Företagsekonomiska institutionen läser du företagsekonomi med inriktning mot redovisning, finans, organisation, strategi, entreprenörskap eller marknadsföring. Varje termin ger vi runt 80 kurser, de flesta inom olika program eller kurspaket. Kurspaketen söker du i sin. Kurspaket: Företagande och organisering i förändring, 15 hp + Finansiering, 7,5 hp + Ekonomistyrning,7,5 hp. Kurserna ger en fördjupad och breddad bild av funktioner och verksamhet i företag och organisationer Litteraturlista för FE9066 | Företagsekonomi III Finansiering, kurspaket (30,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden FE9066 vid Stockholms universitet. Fundamentals of Futures and Options Markets, Global Edition | 8th edition. By John C. Hull et al . Price from: 711 SEK. Available as: New. Buy. Introductory Econometrics for Finance | 4th edition. By Chris Brooks et al . Not in.

Kurspaket: Företagsekonomi 1 och 2 Kurspaket FEAB1 Grundnivå 60 högskolepoäng (hp) Vår 2021 Höst 2021 Vår 2022 Studietakt Lönsamhet och finansiering, 7,5 hp. Kursen innehåller metoder och modeller som du kan använda för att utvärdera reala och finansiella beslut. Kursen ger dig kunskaper inom grundläggande investeringskalkylering och företagsfinansiering. Länk till kursplan. Se våra forskare föreläsa På Ekonomihögskolans Youtube-kanal kan du lära dig mer av våra forskande experter Företagsekonomi III Finansiering utvecklar din förmåga till självständig problemanalys inom det företagsekonomiska området Finansiering. Du får genomföra en större undersökning och tillämpa dina teoretiska kunskaper inom detta område.Kursen består av Introduction to.

Företagsekonomi III Finansiering, kurspaket, Stockholms

Företagsekonomi III Management kurspaket (FE9062) Läsår. 2015/2016. Användbart? 0 0. Dela. Kommentarer. Vänligen logga in eller registrera dig för att posta kommentarer. Studenter visade också . 0414 - föreläsningsanteckningar 0428 - föreläsningsanteckningar 0404 - föreläsningsanteckningar Alvesson & Sveningsson Summary Fundamentals of Strategy - fundamentals of strategic. Strategisk marknadsföring, 7,5 hp. Kursen fokuserar på olika strategiska marknadsföringsprocesser och ger dig modeller och redskap för att kritiskt kunna analysera och applicera dem i relation till vår samtid Företagsekonomi B. Kurspaket: Företagande och organisering i förändring, 15 hp + Finansiering, 7,5 hp + Ekonomistyrning, 7,5 hp. Kurserna ger en fördjupad och breddad bild av funktioner och verksamhet i företag och organisationer Det här lär jag mig Syftet med kursen är. Företagsekonomi B. Kurspaket: Företagande och organisering i förändring, 15 hp + Finansiering, 7,5 hp + Ekonomistyrning, 7,5 hp. Kurserna ger en fördjupad och breddad bild av funktioner och verksamhet i företag och organisationer. Här hittar du tryckta och digitala läromedel i företagsekonomi för gymnasium och vuxenutbildning Företagsekonomi III Finansiering, kurspaket Business Administration III Finance, Course Module 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: FE9065 Gäller från: VT 2015 Fastställd: 2015-02-02 Institution Företagsekonomiska institutionen Huvudområde: Företagsekonomi Fördjupning: G2E - Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskarav, innehåller examensarbete. Företagsekonomi A, 30 hp (kurspaket, VT22) Företagsekonomi A, 30 hp (kurspaket, HT21) Grundkurs i marknadsföring 1, 7,5 hp Marknad och organisation, 15 hp Organisation I. Individen och gruppen i organisationen, 7,5 hp Grundnivå, fortsättningskurser. Ekonomistyrning med tillämpad företagsekonomisk analys, 7,5 hp Entreprenörskap, 7,5 hp Företagsekonomi B, 30 hp (kurspaket, VT22.

Läs ett kurspaket i ekonomi på Åsö vuxengymnasium och lär du dig grunderna i företagsekonomi, bokslut, skatteplanering, redovisning, finansiering och beskattning. Du lär dig även grunderna i bokförings- och faktureringsprogrammet Visma Spcs-/Administration. Vårt kurspaket i Ekonomi är en teoretisk utbildning med yrkeskoppling under en termin. Efter din utbildning har du fått. Kurspaket i Entreprenörskap, 15 hp allt du behöver veta om Kurspaketet i Entreprenörskap kandidatkurs, 15 hp The course package in entrepreneurship and innovation management of 15 credits consists of the following two courses Finansiering. Management. Marknadsföring. Redovisning. Forskningsprojekt. Forskare. Publikationer. Våra forskare. Redovisning. Forskningen inom redovisning vid Företagsekonomiska institutionen bygger på tanken att redovisning är, eller borde vara, en återspegling av rådande sociala värderingar och kultur*. Vi strävar efter att vara mottagliga för pågående diskussioner inom. Företagsekonomi är ett vitt begrepp som omfattar redovisning, finansiering, marknadsföring, prissättning, produktkalkylering, organisation, mm. I flera av våra böcker kommer vi in på hur olika ekonomiska nyckeltal kan beräknas och hur de kan användas för att stärka företags lönsamhet, mm Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor

Företagsekonomi III, 15 hp. Ämnet företagsekonomi syftar till att ge modeller och metoder för hur företag och andra organisationer på bästa sätt ska nå verksamhetens mål, både i det interna arbetet och som en del av det omgivande samhället. Följande kurser om 7,5 hp vardera ingår: Organisation och ledarskap. Investeringsbedöming. Verksamheten är inriktad mot finansiering, management, marknadsföring och redovisning. Vision. Stockholm Business School är respekterad för vår erkända och relevanta forskning och för vår inspirerande och forskningsbaserade utbildning. Vi stödjer hållbar utveckling i samhället genom att fungera som en konstruktiv diskussionspartner med företag och organisationer och Stockholm. Ämne - Företagsekonomi. Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation, redovisning och kalkylering. Ämnet omfattar även entreprenörskap, som inbegriper metoder och förhållningssätt för att kunna starta, driva och vidareutveckla.

Litteraturlista för FE9063 | Företagsekonomi III Marknadsföring, kurspaket (30,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden FE9063 vid Stockholms universitet. Business Research Methods | 5th edition. By Alan Bryman et al . Price from: 565 SEK. Available as: New Used. Buy. Marketing Theory : A Student Text | 3rd edition. By Michael J. Baker et al . Price from: 353 SEK. Available as. Kurserna i företagsekonomi ger kunskaper i ekonomistyrning, externredovisning, finansiering, marknadsföring, verksamhetsstyrning samt organisation och ledarskap. Kontakt FEK studievägledning. fek-studievagledning@handels.gu.se. De är en förberedelse för ledande befattningar i företag och förvaltningar och du får träna upp din förmåga att arbeta självständigt. Samtliga kurser går. Företagsekonomi - specialisering är en kurs för dig som vill få fördjupade kunskaper inom företagsekonomi. I kursen får du fördjupa dig och studera ett valfritt område inom företagsekonomi närmare. Detta område kan till exempel vara finansiering, intern och extern redovisning eller internationell handel Komvux är en grundläggande vuxenutbildning på gymnasial nivå, med ett förhållandevis stort kursutbud. En komvuxutbildning inom ekonomi är studiemedelsberättigad och kostnadsfri. Är du intresserad av att läsa en komvuxutbildning inom ekonomi ska du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun

Focus. Kurspaketet ska ge studenten grundläggande och fördjupande kunskaper i företagsekonomi och närliggande ämnen utifrån praktiska frågor relaterade till studentens egna förutsättningar som elitidrottare. Termin 1: Företagsekonomi GR (B), Finansiering, 7,5 hp. Företagsekonomi GR (B), Metod, 7,5 hp Grundkurs i Företagsekonomi, 1-30 hp allt du behöver veta om grundkursen i företagsekonomi, 1-30 hp. Är du nyfiken på företagsekonomi? Vill du lära dig mer om hur ett företag utvecklas, drivs och styrs och vilken roll företag har i samhället? Grundkursen i företagsekonomi ger dig en allmän översikt över ämnet företagsekonomi.

Planarkiv - Företagsekonomi III Finansiering, kurspaket

Har skrivit ett antal läroboksklassiker i företagsekonomi, redovisning, finansiering och kalkylering, marknadsföring och juridik. E2000 Classic Företagsekonomi 2 Som bransch finns inom försäljning och kundbetjäning det mest omfattande utbudet av arbetsplatser och uppgifter inom OP. I branschen finns olika slag Uppsatser. På Företagsekonomiska institutionen skriver våra studenter ett stort antal uppsatser varje år. Examensarbete kan skrivas som del i kandidat- eller magisterexamen. Vilka kurser detta är och vad de innehåller hittar du under respektive nivå i vårt kursutbud via länken Kursutbud och schema till vänster. Alla uppsatser som. I företagsekonomiämnet ingår ämnen som marknadsföring, logistik, ekonomistyrning, redovisning, finansiering, organisationsteori, entreprenörskap och ledarskap.. Företagsekonomi ett stort ämne med många studenter och kurser på grund- och avancerad nivå. Men det är även ett stort ämne inom forskning med ett brett fält av frågor att studera

Kurspaket i Finansiering Företagsekonomiska

 1. en, men huvuddelen av uppsatsarbetet sker under andra halvan av ter
 2. FÖRETAGETS EKONOMI är en handbok i företagsekonomi för dig som inte är ekonom men som i ditt arbete eller företagande måste förstå grund­läggande ekono­misk infor­ma­tion. Det handlar om ekonomiska begrepp, rapporter, nyckeltal, mm. I slutet av boken finns en upp­slags­del med alla eko­no­miska be­grepp som du behöver känna till
 3. FÖRETAGSKALKYLER är en praktisk handbok i ekonomistyrning. Den visar hur du med enkla verktyg kan nå ökad lönsamhet genom ökad kontroll. Boken innehåller många exempel på hur du kan arbeta med olika kalkyler i din verksamhet. Vi går även igenom hur du kan arbeta med nyckeltal och nyckeltalsanalys i din verksamhet
 4. en 2021. Dagtid Lund.
 5. FEKH89 Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP. Examensarbetet i finansiering på kandidatnivå avslutar de första 90 hp i företagsekonomi med fördjupning i finansiering. Det består av en uppsats om 15 hp och inkluderar metodutbildning som skall vara ett stöd för arbetet
 6. Kandidatkurs i finansiering & Examensarbete i finansiering på kandidatnivå (Kurspaket) (FEKKPU) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt 1-60 hp i Företagsekonomi Urval: Betyg: 20 %.

LNU-07206 Kursens förkunskarav är grundläggande behörighet samt godkänt betyg i följande gymnasiekurser: Grundläggande behörighet, Matematik 2a / 2b / 2c och Matematik B Kurspaketet Företagsekonomi III Finansiering utvecklar din förmåga till självständig problemanalys inom det företagsekonomiska området Finansiering. Kurserna i kurspaketet läses dagtid på heltid, 100%. Som. Ekonomiassistent är ett yrkesförberedande teoretiskt kurspaket. Under utbildningarna lär du dig grunderna i företagsekonomi, bokslut, skatteplanering, redovisning, finansiering och beskattning.

Företagsekonomi kan definieras utifrån flera delområden, såsom finansiering, ekonomistyrning, externredovisning, marknadsföring och organisation. Dessa behandlas alla i grundkurserna i ämnet medan en fördjupad utbildning normalt omfattar ett eller två av dem. En ekonomutbildning i företagsekonomi vid Karlstads universitet kan läsas inom de företagsekonomiinriktningar som ingår i. Litteraturlista för FE9062 | Företagsekonomi III Management, kurspaket (30,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden FE9062 vid Stockholms universitet. Business Research Methods | 5: e upplagan. Av Alan Bryman m fl . Pris fr. 565 kr. Finns som: Ny Begagnad. Köp. Institutional theory and organizational change | 1:a upplagan. Av Staffan Furusten m fl . Pris fr. 284 kr. Finns som. Kurspaket FEC40 Grundnivå 30 högskolepoäng (hp) Höst 2021 Studietakt 100% Undervisningstid Dag. Studieort FEK203 Företagsekonomi, Lönsamhet och finansiering 7,5 hp och FEK204 Företagsekonomi, Operativ styrning 7,5 hp alternativt från FEG100 Företagsekonomi 1, 30 hp och FEG200 Företagsekonomi 2, 30 hp eller motsvarande kurser. Urval Högskolepoäng, max 225 hp. För antagning till.

Läs ett kurspaket i ekonomi på Åsö vuxengymnasium och lär du dig grunderna i företagsekonomi, bokslut, skatteplanering, redovisning, finansiering och beskattning. Du lär dig även grunderna i bokförings- och faktureringsprogrammet Visma Spcs-/Administration Kandidat företagsekonomi su. Kandidatprogram i företagsekonomi stockholms universitet business school. Programmet förbereder dig för ett självständigt, ansvarsfullt och utvecklande arbete och ger dig meriterade kunskaper i företagsledning, ekonomisk analys, finansiering, redovisning och marknadsföring Kandidatexamen (Ekonomie) 180 hp och sedan Företagsekonomi som huvudområde om du.

Finansiering - Företagsekonomiska institutione

 1. Finansiering. Management. Marknadsföring. Redovisning. Publikationer. Våra forskare. Anders Parment - forskare, föreläsare och generationsexpert. Ekonomie doktor, lektor och forskare, Anders Parment har många olika roller och en lång meritlista bakom sig. Han tycker mycket om att föreläsa, gillar alla sina studenter, men skulle helst slippa rätta tentor. Möt Anders, som brinner för.
 2. Företagsekonomi III Management kurspaket (FE9062) Bokens titel Fundamentals of Strategy; Författare. Gerry Johnson; Kevan Scholes; Richard Fundamentals Of Strategic Management chapter 1 Fundamentals of Strategic Management 3 Consider the strategic management process at a fast-food restaurant chain. At any given time, top managers are likely assessing changes in consumer taste preferences.
 3. Kurspaket Företagsekonomi 31-60 hp allt du behöver veta om kurspaketet i Företagsekonomi (fortsättningskurs) 31-60 hp . I denna fortsättningskurs i företagsekonomi, 31-60 hp, får du en bred överblick över det företagsekonomiska ämnet samtidigt som kursen ger dig fördjupade kunskaper inom organisering, marknadsföring, finansiell planering och ekonomisk analys, redovisning och.
 4. Företagsekonomi: Kandidatkurs i finansiering. 15 högskolepoäng, Lunds universitet, Studieort: Lund Stängd för sen anmälan. Spara favorit för FEKA90 eller motsvarande samt fortsättningskurs i företagsekonomi 31-60 hp (kurspaket) eller motsvarande. Mer information om utbildningen och de specifika förkunskaraven kan du hitta på högskolans eller universitetets hemsida. Lunds.

Företagsekonomi III Marknadsföring kurspaket FE9063 - SU

Kandidatexamen med 75 högskolepoäng i företagsekonomi, varav företagsekonomi A och företagsekonomi B 60 hp eller motsvarande varav minst 7,5 hp inom ämnet finansiering. Det krävs att studenten har en bredd i ämnet och inte enbart högskolepoäng inom en av inriktningarna (dvs. ledarskap, marknadsföring, redovisning, finansiering). Företagsekonomi C 15 hp. Statistik 7,5 hp eller. Här hittar du alla program och kurser som Lunds universitet ger vårterminen 2015. Välkommen Företagsekonomi III Management kurspaket (FE9062) Uppladdad av. Martin Sc. Läsår. 2013/2014. Användbart? 19 1. Dela. Kommentarer. Vänligen logga in eller registrera dig för att posta kommentarer. Chapter 9 charismatic and transformational leadership Getting the books chapter 9 charismatic and transformational leadership now is not type of challenging means. You could not and no-one. Företagsekonomi III - Ekonomistyrning II. Företagsekonomi, 60 hp på G1N och G1F nivå, varav minst 22,5 hp ekonomistyrning, eller motsvarande.Engelska 6/Engelska B, eller motsvarande. Mer information om utbildningen och de specifika förkunskaraven kan du hitta på högskolans eller universitetets hemsida

Finansiering, kurspaket, Stockholms universite

I denna, tredje upplaga har boken fått en ny layout, exempel har förnyats, statistiska uppgifter och texter har uppdaterats Företagsekonomi II, kurspaket 30 hp Företagsekonomi III, alla inriktningar, kurspaket 30 hp Finansiering, Revision, Ekonomistyrning, Marknadsföring, Organisation och management, kurspaket 30 hp Reklam och PR I, kurspaket 30 hp Reklam och PR II, kurspaket 30 hp Reklam. Inom dessa 90 hp i företagsekonomi krävs godkända kurser om minst 6 hp inom var och ett av områdena organisation, redovisning, finansiering och marknadsföring. För att erhålla Kandidatexamen i Företagsekonomi inriktning Human Resources krävs även ett godkänt självständigt arbete om 15 hp, en kandidatuppsats i huvudområdet företagsekonomi med inriktning mot Human Resources Företagsekonomi 1, helfart, kurspaket, 30 hp Kurspaket innehåller delkurserna: Organisation och beteende, 7,5 hp, Externredovisning, 7,5 hp, Marknadsföring, 7,5 hp och Kalkylering och budgetering, 7,5 hp. Kursernas mål är att ge grundläggande kunskaper om företagsekonomiska modeller och före..

Kurspaket i Företagsekonomi, 31-60 hp Företagsekonomiska

Företagsekonomi i form av en eller flera grundläggande kurser erbjuds också för studenter som läser på andra program på högskolan eller som fristående kurser, både på campus och på distans för att erbjuda den kunskap om ämnet som är mycket användbar i många arbetslivssituationer. I Skövde kan studenterna fördjupa sig i marknadsföring med internationell profil, redovisning. LU-20511 Företagsekonomi fortsättningskurs 31-60 hp (kurspaket) 446 260 38 APGR 165,0 34 38 BF - BI 17,88 32 38 BII 18,45 5 7 EGEKO * 145 HP 0,90 37 28 SGPOL * 7 LU-20521 Entrepreneurship and Innovation - Bachelor course (Course Pack) 34 12 0 APGR * 2 BI * 1 EGEKO * 6 EGIBU * 3 HP - LU-20901 Management and Organization - Bachelor course (Course Package) 21 7 0 APGR * 3 BI - EGEKO - EGIBU * 4.

Företagsekonomi III Management kurspaket FE9062 - SU - StuDoc

 1. istration
 2. LU-20511 Företagsekonomi fortsättningskurs 31-60 hp (kurspaket) 451 270 97 APGR 165,0 37 97 BF - BI 18,80 34 96 BII 18,75 5 24 EGEKO * 147 HP 1,00 39 66 SGPOL * 8 LU-20521 Entrepreneurship and Innovation - Bachelor course (Course Pack) 34 20 0 APGR * 6 BI * 1 EGEKO * 10 EGIBU * 2 HP * 1 LU-20901 Management and Organization - Bachelor course (Course Package) 21 9 0 APGR * 3 BI - EGEKO - EGIBU.
 3. Inte alla behöver kanske gå kurser i företagsekonomi eller finansiering men här finns i alla fall lite gratis nätkurser inom området Ekonomi & Finansiering . lock Kom igång på. s spridning och möter myndigheternas rekommendationer. Senast uppdaterade informationen hittar du här. Läs mer IHM. Civilekonomexamen (240 hp) med huvudområde företagsekonomi eller nationalekonomi.
 4. Företagsekonomi för ekonomer Bokföring III - årsredovisning enligt K2 . Kursen ger fördjupade kunskaper inom externredovisning inklusive finansiering, räkenskapsanalys och kassaflödesanalys. Teori varvas med praktiska övningar. Kursbeskrivning . I kursen behandlas företagets årsredovisning utifrån de krav som ställs i lagtext samt normgivande anvisningar och rekommendationer. I.
 5. en läser du om industriell ekonomi där du lär dig grundläggande traditionell företagsekonomi, kalkyler, finansiering, redovisning och marknadsföring. Då väljer du även ett fördjupningsberedande kurspaket. Kurslista årskurs 2 (Kurs- och programkatalog) Årskurs 3. Under tredje året ges fördjupningskurser, vissa av dessa är villkorligt valfria kurser (valbara inom.

Våra utbildningar - Företagsekonomiska institutione

finansiering 7,5 hp och FEK204 Företagsekonomi, Operativ styrning 7,5 hp alternativt från FEG100 Företagsekonomi 1, 30 hp och FEG200 Företagsekonomi 2, 30 hp eller motsvarande kurser. Lärandemål Efter godkänd kurs ska studenten kunna: Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt at Företagsekonomi I, 30 hp, kurspaket distans/digitalt. Stockholms Fria Universitet. Ekonomi. Sammanfattning. Utbildningstyp. Universitet / Högskola. Studietakt. 50%. Studielängd. 4 månader. Ansökan öppnar. Ansökan öppen . Pris. 16 500 kr. Läs mer och ansök Kort om utbildningen. Kursplaner och litteraturlistor motsvarar FEK I vid Stockholms universitet. Kursen ges av kvalificerade. Från 14 900 SEK. Stockholm. Öppen utbildning. Företagsekonomi för ekonomer. Klicka i för att jämföra. FEI - Företagsekonomiska Institutet. Denna kurs ges i form av inspelade föreläsningar samtidigt som du får handledarstöd av FEI:s erfarna lärare. Den motsvarar cirka... Från 27 400 SEK

Företagsekonomi III Management, kurspaket, Stockholms

För tillträde till kursen, i kurspaket tillsammans med FEK320 Management och organisationsteori, kandidatkurs, 15 hp, krävs godkänt resultat om minst 105 högskolepoäng varav minst 45 högskolepoäng från FEK101 Företagsekonomi, Organisation och ledarskap, 7,5 hp, FEK102 Företagsekonomi, Marknadsföring, 7, Kurs: Företagsekonomi III - Examensarbete inriktning Redo-visning och Finansiering, 15 hp. Handledare: Petter Boye, (Linnéuniversitet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU) Examinator: Thomas Karlsson, (Linnéuniversitet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU) Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva synen på värde och risk i. På komvux finns ett stort utbud av enskilda kurser och kurspaket inom ekonomi. Du kan med andra ord läsa enstaka kurser inom ekonomi eller ett helt program. En komvuxutbildning kan till exempel leda till en yrkestitel som ekonomiassistent och löneadministratör. Komvuxutbildningar är väldigt flexibla, så om du hittar en kurs eller program som intresserar dig finns säkerligen. (del III) innehåller förslag till studieplaner i olika ämnen. Dessa förslag är avsedda som hjälp vid under­ visningens planering och genomförande. Av praktiska skäl är supplementdelarna (del II och del III) uppdelade på häften, varierande i fråga om både omfång och karaktär. SÖ avser att efter hand revidera och komplettera supplementdelarna med hänsyn till erfarenheterna vid.

Företagsekonomi III Marknadsföring, kurspaket, Stockholms

Kurser och kurspaket Behörighet Om ansökan Studera på TUC metoder och verktyg som används för att följa upp och planera ekonomi och finansiering i företag eller verksamhet. Företagsekonomi . 20 YH-poäng Ger kunskaper inom företagsekonomi samt ger insikt i företagsekonomins roll i samhällets totala ekonomi. Deltagaren får teoretiska kunskaper om olika företagsformer. Företagsekonomi 60 hp med successiv fördjupning, Grundläggande ekonomistyrning kan uppnås genom att ha läst någon av kurserna Företagsekonomi, grundkurs 30 hp, Finansiering och kalkylering 7,5 hp, MDH Eskilstuna. Hamngatan 15. Visa på karta. Växel: 016-15 36 00 MDH Västerås. Högskoleplan 1. Visa på karta. Växel: 021-10 13 00. Mån. Utbildning på Ekonomihögskolan. På denna sida finner du information om våra ekonomiutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Du finner även information om distanskurser och om hur du bygger din egen examen. Flera av våra program och kurser ges redan idag på engelska och fler kommer det att bli, eftersom en ekonom utbildad på.

Företagsekonomi III Revision kurspaket FE9064 - SU - StuDoc

 1. Kurslitteratur från Företagsekonomi A och Företagsekonomi B som behandlar grunderna i marknadsföring, redovisning, budgetering, ekonomistyrning och finansiering utgör en viktig grund för analyser i affärsplanen. Moment 4 Litteratur. Business research : a practical guide for undergraduate & postgraduate students Collis Jill, Hussey Roge
 2. Kvalitetsteknik och corporate social responsibility. 7,5 HP. Paginering « ‹ Nuvarande sida 1 av 9 1 Page 2 Nästa sida Nästa ›; Sista sidan Sista
 3. Transcript Grundläggande ekonomi I. Företagsekonomi II.Nationalekonomi III. Samhällsekonomi Veta - Episteme Kunna - Techne Förstå - Phronesis
 4. Företagsekonomi II - Finansiering -Företagsekonomi II - Metod och Uppsats -Företagsekonomi II - Organisation - Ledarskap, motivation och makt -Företagsekonomi III - Organisation - Examensarbete (kandidat) -Företagsekonomi III - Organisation - Organiserandets problem och utmaningar -Health Management -Human Resource Management - Concepts, Trends and Strategies -Human Resource Management.
 5. Företagsekonomi Sammanfattning Studienet.se Hitta Företagsekonomi Sammanfattning på Studienet.se. Ladda ner hundratals matrial av typen Företagsekonomi Sammanfattning för inspiration Företagsekonomi 1 Behöver du grundläggande kunskaper i företagsekonomi, antingen för vidare studier eller för att du vill starta eget, är det här rätt kurs för dig. Du får i den här kursen.

Studenten sätter samman ett eget kurspaket om 30 hp som ska godkännas. Listade kurser på termin 5 ingår automatiskt för studenter som läser termin 5 vid HLK i stället för utbytesstudier. Programöversikt Termin 1 Introduktion till personalvetenskap, HR och organisation, 7,5 hp Human Resources med inriktning mot företagsekonomi, 180 hp 2(4 STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag - oavsett bransch och företagsform. Så här långt har boken hjälpt fler än 130 000 företagare till en bra start. Tar upp alla de viktiga sidorna med det här att vara företagare. Förklarande exempel, tips och råd gör innehållet begripligt och. Företagsekonomi II - Finansiering -Företagsekonomi II - Organisation -Företagsekonomi III - Fördjupad affärsredovisning -Företagsekonomi III - Verksamhetsstyrning -Hospitality Management -The Tourism Production System I -The Tourism Production System II -Tourism Planning and Development -Tourism Studies II - Tourism Geo-informatics and Destination Management -Turismvetenskap I - introdu

 • VBE on.
 • Trust Wallet Steuern.
 • Yandex Aktie kgv.
 • Bitcoin USA.
 • FP Markets Demo account.
 • Skin Baron.
 • Affiliate Guard.
 • Leo übersetzer französisch deutsch sätze.
 • Yahtzee 2 player.
 • Exchange Online limits.
 • Bitpanda Eric Demuth.
 • CoreDEX black paper.
 • AQ Group aktie.
 • Statlig insättningsgaranti fonder.
 • Jaaroverzicht 2020 NOS.
 • Commerzbank Online Überweisung Dauer.
 • Gulf News.
 • 2019 Kia Stinger GT review.
 • Poker Rake berechnen.
 • Digitaler Euro Pro und Contra.
 • Deepwater Horizon Prime.
 • How to define a problem statement.
 • Binary Today 5.
 • Green graph paper PDF download.
 • Schadensersatz Broker.
 • Evonik Geschäftsbericht 2019.
 • ALTERNATE click and collect.
 • STRATO webserver.
 • ADA Countdown.
 • Caitlin Clements.
 • OANDA Canada address.
 • RX 5700 Ravencoin.
 • Anlageempfehlungen 2021.
 • Fidelity Global Technology Fund Y EUR.
 • How to sell restricted stock Fidelity.
 • Messari crypto report.
 • Perfect Money WhatsApp Group link.
 • DIPSER College of Education admission in med 2020.
 • Canon ranking.
 • Telegram to MT4 copier free.
 • Use Google Pay as credit card.